• Hoe kan de spoedzorg bereikbaar en beschikbaar lijven voor alle burgers in de provincie Gelderland?

  Acute Zorg (Sivera Berben) vrijdag 29 augustus 2014, 13:50
  • Doorgeklikt: 0 keer
  • | Nog geen reacties

  Zorgbelang Gelderland voert momenteel een onderzoek uit naar de ervaringen van burgers met spoedzorg.
  De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om aanbevelingen te kunnen geven aan zorgverleners om de kwaliteit van spoedzorg te verbeteren.

  Klik op de onderstaande link om deel te nemen aan het onderzoek dat ongeveer 6 minuten van uw tijd in beslag neemt, uw mening telt.

  https://monitor.zorgbelang-panel.nl/gelderland/spoedzorg2014

  Lees verder


 • Zelfmelders op de huisartsenpost

  Bibliotheek (Redactie Bibliotheek) maandag 18 november 2013, 15:48
  Thema's:

  Rutten M, Vrielink F, Giesen P. Zelfmelders op de huisartsenpost. Huisarts Wet, 2013, 11:558-562

  Huisartsenposten (HAP) vestigen zich steeds vaker in de nabijheid van een afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). De HAP wordt dan verantwoordelijk voor de zogeheten ‘zelfmelders’, die voorheen op eigen initiatief naar de SEH gingen (en daar ‘zelfverwijzers’ genoemd worden). Wij onderzochten de kenmerken van deze zelfmelders, de geleverde zorg op de HAP en de follow-up.

  Lees verder


 • ICPC-codering op de huisartsenpost

  Bibliotheek (Redactie Bibliotheek) vrijdag 1 november 2013, 13:00
  Thema's:

  Zwaanswijk M, Hek K. ICPC-codering op de huisartsenpost. Huisarts Wet, 2013,11:577-577

  Informatie-uitwisseling tussen huisartsen uit de dagzorg en huisartsenposten (HAP’s) is belangrijk om goede en efficiënte zorg te kunnen bieden. Hiervoor is het essentieel dat huisartsen de gegevens van patiënten op volledige, gestructureerde en uniforme wijze registreren.

  Lees verder


 • Goede zorg op en rond de SEH

  Bibliotheek (Redactie Bibliotheek) dinsdag 1 oktober 2013, 15:16
  Thema's:

  Zuiderent-Jerak T, Postma J. De kwaliteit van Spoedzorg; Naar een visie op goede zorg op en rond de SEH. .Rootterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Sectie: Healthcare Governance, 2013.

  Aanleiding en vraagstelling:
  Over de spoedzorg in Nederland wordt een (bij vlagen verhit) debat gevoerd, met name over de voor- en nadelen van concentratie van zorg op grotere posten voor spoedeisende hulp (SEHs). De evidentie voor de volume-kwaliteit relatie is beperkt tot een klein aantal hoog-complexe, weinig voorkomende aandoeningen. Toch wordt deze evidentie in discussies geëxtrapoleerd naar de spoedzorg in brede zin. Dit leidt tot (op zichzelf terecht) kritische reacties, wat zorgt voor een ‘zwart/wit’ polemiek tussen voor- en tegenstanders van concentratie van spoedzorg. Dat komt de nuance van de maatschappelijke discussie niet ten goede. Dit onderzoek verbreedt deze discussie met empirische inzichten over de kwaliteit van zorg die wordt geleverd op kleinere SEHs en stelt de vraag: Wat is de definitie van (kwaliteit van) spoedzorg in kleine spoedeisende hulpposten en hoe kan deze zo goed mogelijk worden geborgd in de regionale zorgketen?

  Lees verder


 • Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp

  Bibliotheek (Redactie Bibliotheek) dinsdag 1 oktober 2013, 15:04
  Thema's:

  Blank JLT, van Hulst B, Wilschut J. Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp. Een literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur van de spoedeisende hulp. Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies, Technische Universiteit Delft, 2013

  Achtergrond en onderzoeksopzet
  De spoedeisende hulp (SEH) staat volop in de belangstelling van het beleid. Het aantal SEH-locaties, en in het verlengde daarvan de schaal van SEH’s, is daarbij een terugkerend onderwerp van discussie. De schaaldiscussie kent een aantal aspecten, zoals bereikbaarheid, kwaliteit, samenwerking en integratie met een huisartsenpost (HAP) en de economisch optimale schaal van de SEH. Ondanks de terugkerende discussie over de schaal van SEH’s is over dit laatste, de economische aspecten van de schaal van SEH’s, weinig bekend.

  Lees verder


 • Ambulances in-zicht 2012

  Bibliotheek (Redactie Bibliotheek) dinsdag 1 oktober 2013, 14:55
  Thema's:

  Ambulancezorg Nederland. Ambulances in-zicht 2012. Ambulance zorg Nederland, Zwolle 2013.

  Ambulances in-zicht is het jaarlijkse sectorrapport van de ambulancesector en geeft inzicht in de Nederlandse ambulancezorg.

  Lees verder


 • Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg

  Bibliotheek (Redactie Bibliotheek) woensdag 21 augustus 2013, 08:43
  Thema's:

  Indicatorenset: ketenbrede kwaliteitsindicatoren acute zorg. Tilburg, Landelijk Netwerk Acute Zorg, 2013

  Een patiënt met een acute zorgvraag wordt vaak behandeld door verschillende ketenpartners (bijvoorbeeld door huisartsen(post), de ambulance en het ziekenhuis). De uitkomst van zorg wordt dan bepaald door het handelen van de afzonderlijke ketenpartners en door de samenwerking en overdracht tussen de ketenpartners. Inzicht in beide aspecten maakt het voor ketenpartners mogelijk gezamenlijk de inrichting van de zorg voor de patiënt verder te optimaliseren.

  Lees verder


 • Inzet Verpleegkundig Specialist op de Spoedpost

  Bibliotheek (Redactie Bibliotheek) maandag 22 juli 2013, 12:43
  Thema's:

  Wijers N, van der Burgt R, Laurant M. (2013). Verpleegkundig Specialist biedt kansen. Onderzoeksrapport naar de inzet van de verpleegkundig specialist op de spoedpost in Eindhoven. Nijmegen: IQ healthcare, UMC St Radboud; Eindhoven: Stichting KOH.

  In het licht van een sterk groeiende en veranderende zorgvraag en de toenemende personeelsschaarste, staan we voor de uitdaging om de eerste lijn toekomstbestendig en betaalbaar te houden. Deze problemen gelden ook voor de spoedzorg; op huisartsenposten en afdelingen Spoed Eisende Hulp (SEH) stijgt het aantal zorgvragen.

  Lees verder


 • Meten van patiëntenervaringen op de Spoedeisende Hulpafdeling

  Bibliotheek (Redactie Bibliotheek) donderdag 27 juni 2013, 11:21
  Thema's:

  Bos N. Measuring patients’ experiences in the Accident and Emergency department. Thesis, Utrecht University, Utrecht, the Netherlands, 2013

  Het werk dat wordt beschreven in dit proefschrift onderzoekt de gestandaardiseerde meting van de ervaringen van patiënten op de Spoedeisende Hulpafdeling. De drie doelstellingen zijn: ten eerste, de bruikbaarheid vaststellen van het meten van ervaringen van patienten voor het beoordelen van de kwaliteit van de spoedeisende zorgverlening op de SEH met behulp van de Engels ‘A&E department questionnaire’. Ten tweede, om een vragenlijst te ontwikkelen waarmee de ervaringen van patiënten op een SEH worden gemeten en die tegelijkertijd voldoet aan de Nederlandse Consumer Quality Index (CQI) richtlijnen. De derde doelstelling is het verkennen van de prioriteiten en ervaringen van patiënten met de zorgverlening op de SEH met behulp van de nieuw ontwikkelde CQI SEH.

  Lees verder


 • NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg

  Bibliotheek (Redactie Bibliotheek) maandag 24 juni 2013, 10:50
  Thema's:

  NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg (juni 2013)

  Het Standpunt Toekomstvisie Huisartsenzorg Huisarts en spoedzorg omvat de visie van het NHG op de huisartsgeneeskundige inbreng in de spoedzorg(keten), zowel binnen kantooruren als daarbuiten. Dit Standpunt is een actualisering van het NHG-Standpunt De Huisartsgeneeskundige inbreng in de acute ketenzorg uit 2005.

  Lees verder